Homeopatia je veda, ktorá je tu pre nás už 220 rokov, odkedy ju jej zakladateľ, Samuel Hahnemann  (1755- 1843), pomenoval. Pozorovaním potvrdil  platnosť zákona, ktorý ako prvý sformuloval Hippokrates v 5.storočí pred n.l.,:

„Similia similibus curantur.“, „Podobné sa lieči podobným.“.

To znamená, že v homeopatii podávame liek, ktorý lieči človeka s takými symptómami, aké má látka, z ktorej je liek vyrobený. Pri výrobe liekov využíva širokú škálu rastlinnej, minerálnej a živočíšnej ríše. V súčasnej dobe existuje cca 6000 homeopatík, pomocou ktorých vieme liečiť akútne, chronické stavy, vieme ju využiť pri chirurgickom zákroku, v tehotenstve, pri pôrode, úrazoch….

Homeopatia pôsobí jemne, prirodzene a na všetkých úrovniach. Je rovnaká pre deti aj dospelých, zvieratá, rastliny. Homeopatia je bezpečná, bez vedľajších škodlivých účinkov. Navracia rovnováhu na fyzickej aj duševnej úrovni.  Počas vyšetrenia sa homeopat zaujíma o Vaše telo, ale aj o to, kedy nastal problém počas Vášho života. Pri správne zvolenom homeopatiku sa uvoľní samoliečiaci proces organizmu. Príznaky odznievajú postupne, buď zvnútra von, alebo zhora nadol​​, niekedy v opačnom poradí, ako ťažkosti vznikali.

To znamená, že najskôrodznejú najnovšie príznaky a až potom tie ostatné, najstaršie a najdlhšie trvajúce.

Dôležitým pojmom v homeopatii je tzv. potencia, t.j. sila lieku. Výrobe lieku predchádza tzv. potencovanie. Je to špecifická príprava postupným riedením a následným pretrepávaním, čím sa zvyšuje účinnosť lieku. Potenciu a dávkovanie určí homeopat pre každého človeka individuálne, či je to akútne, alebo chronické ochorenie.

Homeopatia svojím jednoduchým prístupom spojí Vaše telo a myseľ v jeden celok.  Dĺžka a intenzita liečby závisí od toho, ako hlboko sme ochotní siahnuť do svojho vnútra.