Homeopatia pri problémoch s menštruáciou

Od Zuzana Zieglerová

(Homeomagazín 1/2019) Vieme, že homeopatia poskytuje z hľadiska nekonvenčnosti veľa možností. Jednou z oblastí, v ktorých je veľmi účinná, sú ženské problémy. Ženy prichádzajú s rozličnými ťažkosťami, v rôznom období života, kedy im vieme poskytnúť…